Изложба на Кеазим Исинов в Благоевград

В деня на народните будители 1 ноември 2011 г. в 12:00 часа, в зала Времени изложби на Регионален исторически музей – Благоевград ще се открие изложба с творби на изтъкнатия български живописец Кеазим Исинов. Картините са част от богатата художествена колекция на Регионален исторически музей – Благоевград.
Живописният свят на Кеазим Исинов се отличава с приказност, доброта, умение да се открива красивото в живота. То може да бъде в пролетното пълноцветие, в картините на плодородието, в облените от лунна светлина купи сено, в майчинството, семейството. „Творчеството на Кеазим Исинов е едно от най-интересните явления в съвременния художествен живот. В творбите му откриваме своеобразието на един авторов подход и пластичен изказ, които пряко го свързват с националните художествени традиции.” – казва за автора изкуствоведът Борис Данаилов. Данаилов определя художника като „творец, който чувства и се изразява пълноценно чрез езика на националната декоративно-фолклорна традиция и подържа живо това течение в българската живопис. Тънко живописно чувство, отлично познаване на старото художествено наследство, внимателен подбор от неговото пластично и образно богатство-всичко това създава своеобразна атмосфера и звучност на платната му. Той съживява миналото и реализира настоящето. Неговите творби са проникнати от пантеистично преклонение пред живота. Без да губи от своята дълбочина изкуството на Кеазим Исинов изпълнява една рядка в днешно време мисия-едновременно да радва и облагородява.”
Публиката на Благоевград ще има възможност да се докосне до топлината и очарованието на картини, рисувани от Кеазим Исиниво в периода 1974-1976 г. ,когато Исинов е работил като художник в музея в Благоевград.
За откриването на изложбата в музея в деня на народните будители потвърдиха присъствие както самият автор Кеазим Исинов, така и Стефан Цанев, Антон Дончев, Иван Гранитски.