Share |

IBM България разкрива нови работни места

предвижда Споразумение за сътрудничество с Министерство на труда

Министерството на труда и социалната политика и IBM България подписаха споразумение за сътрудничество в присъствието на министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов и Александър Раков, генерален директор на IBM България днес, 1 ноември 2011 г. Документът беше подписан и от Джозеф Лазарус, управител на „ Ай Би Ем Глобъл Деливъри Център България” и Камелия Лозанова, и.д. изпълнителен директор на Агенция по заетостта.

Споразумението предвижда да се обменя информация за лицата, търсещи работа и откритите работни места, за програмите и мерките за насърчаване на заетостта, потребностите от обучение на наетите лица и др. Страните се споразумяха да организират съвместни трудови борси, информационни кампаниии и участие в експертни работни групи по въпроси за пазара на труда.

Подписването на споразумението за сътрудничество е доказателство за съвместните усилия на МТСП и бизнеса за осигуряването на по-добри условия за реализация на хората в България, повече работни места и по-висок жизнен стандарт, подчерта министър Младенов.

Генералният директор на IBM България Александър Раков обясни, че в центъра на IBM работят високвалифицирани специалисти, които предоставят финансови и бизнес услуги. Чрез аутсорсинг на сложни бизнес процеси, клиентите имат възможност да се фокусират върху своята основна дейност, спестяват разходи и оптимизират своите технологии за постигане на растеж, допълни той.

Развитието на IBM Глобъл Деливъри Център за услуги е ключова част от стратегията на компанията да открива и развива „Талантите на 21 век”.

eXTReMe Tracker