Share |

Симеон Дянков дава старт на строителните работи по изграждането на подходен път към ГКПП „Капитан Андреево”

Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков ще даде старт на строителните работи по изграждането на 3,4 км подходен път към ГКПП „Капитан Андреево”, част от АМ „Марица”.
Официалната церемония е от 13.00 часа в северозападния край на с. Капитан Андреево - в участъка на км 114+100 – км 114+300 на автомагистрала „Марица”.

Министерството на финансите е възложител на строителството на проекта в изпълнение на Компонент 2 от „Втори проект за улесняване на търговията и транспорта”, финансиран от Международната банка за възстановяване и развитие и съфинансиран от държавния бюджет. След проведени две международни процедури по правилата на Световната банка са сключени два договора:

- за изпълнение на строителните работи със сдружение „ПОРР, Австрия - Пътностроителна техника, България”, на стойност 21,1 млн. лв.;
- за упражняване на строителния надзор – със сдружение „Пътконсулт 2000-ТриЕс-АйАрДи”, на стойност 932 хил. лв.

Срокът за изпълнение на строителните работи е 16 месеца.
„Втори проект за улесняване на търговията и транспорта” има за цел да улесни регионалната търговия и транспорт чрез подобряване на капацитета, ефикасността и качеството на услугите на външните гранични пунктове на ЕС, с особен акцент върху транс европейските коридори ІV (Капитан Андреево – София - Видин), Xc (Капитан Андреево - София - Калотина) и VII (р. Дунав) за транзитни превози и търговия.

eXTReMe Tracker