Share |

Мюсюлманите празнуват Курбан Байрам

Курбан Байрам е мюсюлмански празник на жертвоприношението в чест на приключването на хаджа, отбелязван на 10–тия ден от месец "зул хидж" по мюсюлманския календар хиджра в памет на жертвоприношението на пророка Ибрахим. На него се колят жертвени животни (наречени курбани) — овце, кози, камили, крави и телета. Чете се специална молитва преди заколението. Празникът започва 70 дни след Рамазан Байрам и продължава 4 дни.

На този ден цялото семейство се събира около трапезата. Младите искат прошка от възрастните, а скараните, се помиряват.

По време на празника, изповядващите мюсюлманското вероизповедание, трябва да извършат поклонение (хадж - в Мека) - ритуалът се извършва в долината Мина, където се "убива Дяволът с камъни". Всеки поклонник трябва да хвърли по седем камъка по три 18-метрови колони край моста Джамра, които символизират дявола. Хвърлянето на камъните става на мястото, където според историята Сатаната изкушавал Ибрахим.

Курбан Байрам е характерен с курбаните, които се принасят в жертва в името на Аллах. Смисълът на курбана не се състои в заколението на животното, нито в неговата кръв, нито пък в месото на животното. Целта на курбана се изразява в боязънта пред Аллах и подчинението на Неговата повеля.

Преди същинския празник обаче има два предпразнични дни - малко и голямо Арафе. На малкото Арафе се раздават тестени храни - мекици, питки, баници, но само на съседите. На голямото Арафе мюсюлманите трябва да постят и да се подготвят за посрещането на гости за празника. Нощта срещу Курбан байрам е благословена и на вярващите се препоръчва да се молят горещо. След нощния намаз до късно те четат откъси от свещения Коран. Вярва се, че в тази нощ молитвите непременно биват чути, а желанията се сбъдват.

Курбан Байрам е 70 дни след Рамазан Байрам и продължава продължава четири дни и свършва след следобедния намаз на четвъртия ден. Първият ден започва със сутрешния намаз, последван от проповед на имама, който припомня основните ценности в исляма и дава наставления за правилното изпълнение на жертвения ритуал - курбан. Задължително в този ден се дава садака (подаяние) на по-бедните.

Курбан Байрам е религиозен празник за мюсюлманското вероизповедание в България и официално се отбелязва - два дни и на 17 ноември. Определен с Решение 958 на Министерски съвет от 16 декември 2009 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2010 г.

eXTReMe Tracker