Share |

Мария Неделчева представи пред комисаря по земеделие важни за България въпроси

относно реформата на Общата селскостопанска политика

По време на заседание на членовете от групата на ЕНП в Комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския парламент се състоя дебат с Дачиан Чолош, комисар по земеделие и развитие на селските райони, относно реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП).

Българският евродепутат Мария Неделчева взе активно участие в дебата, отбелязвайки, че Европейския парламент разчита на сътрудничеството с Европейската комисия за постигането на една силна, устойчива, конкурентна и справедлива Обща селскостопанска политика.

Мария Неделчева зададе два важни въпроса за селскостопанския сектор в България, свързани с предложенията за преходен период за разпределение на субсидиите и определянето на 2011 г. като референтна година за кандидатстване през 2014 г.

Най-напред българският евродепутат наблегна на нуждата справедливото разпределение на директните плащания да бъде приоритет в започналата реформа и напомни, че в момента шест страни получават по-малко от 50 % от средното за ЕС, сред които и България. "Доколкото ми е известно, ако новият подход за разпределение бъде приложен след 01.01.2014 г., разликата като сума от бюджета няма да е голяма. От голямо значение е, обаче, да изпратим на земеделците положителния сигнал, който те очакват още през 2014 г., а не да бъде отложен и размит във времето", заяви М.Неделчева.

Тя попита комисар Чолош вярва ли, че ще може да бъде постигната така желаната справедливост и равнопоставеност между всички европейски земеделски стопани, като изтъкна, че неоспоримо доказателство в тази посока би било именно премахването на преходния период и достигането на плащанията за България и Румъния до пълния размер на националите им тавани още през 2014 г., вместо през 2016 г.

В отговор комисарят по земеделие заяви, че все още предстоят преговори по този въпрос. Голямо значение за формирането на крайна позиция ще имат Съветът и Европейският парламент.

Мария Неделчева привлече вниманието на комисар Чолош и върху факта, че в България, за разлика от старите страни членки на ЕС, има потенциално допустима за подпомагане площ, значително по-голяма от текущо заявяваната. Факт е, че в периода на прилагане на директните плащания, в България се наблюдава ежегодно увеличение на заявителите и тенденция за нарастване на обработваемата земя - показател, по който съгласно данните на Евростат страната е на първо място в ЕС с увеличение от 24,7% за периода 2007-2013 г. Очаква се тази тенденция да продължи. Увеличение се наблюдава и в страни като Латвия, Естония, Литва, Унгария и др.

"Ако 2011 г. бъде въведена като референтна, страни като моята страна България няма да имат възможността да използват целия си потенциал, което от своя страна няма да доведе до справедливи и равнопоставени условия за реализация на общия пазар", изрази притеснението си българският евродепутат.

Комисар Чолош отговори, че 2011 г. ще е референтна за броя регистрирани земеделски производители, които получават субсидии. Ще има, обаче, още една година - 2014, която ще бъде референтна за площта. Идеята тук е страни като България да могат да продължат да използват своя потенциал.

eXTReMe Tracker