Share |

Отдават на концесия банята в Сандански

Предложението е на Сдружението на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите – Сандански

На 15 ноември 2011 г. от Сдружението на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите – Сандански, постъпи предложение до кмета на Община Сандански и до председателя на Общинския съвет за започване на процедура за отдаване на концесия на градската баня, съобщават от ОбА.

Предложението за отдаване на концесия има за цел изграждането на модерен комплекс.

В него изрично се подчертава, че трябва да има клаузи, които да гарантират запазването на хигиенната баня като част от комплекса.

Във връзка с това и на основание разпоредбите на закона за концесиите, кметът на общината Андон Тотев издаде заповед за започване на подготвителни действие за предоставяне на концесия на обект „Хигиенна баня”, град Сандански.

Това включва изготвянето на концесионни анализи, на базата на които да се прецени дали е целесъобразно отдаването на обекта на концесия.

Всички граждани и гости на града, които посещават хигиенната баня, виждат в какво окаяно състояние е тя и че се нуждае от спешен основен ремонт, за да може да функционира нормално и да предлага качествени услуги на хората.

За тази цел е необходимо да се инвестират средства в размер, какъвто общината не може да подсигури.

Решението е да се намери инвеститор, който, съвместно с общината и чрез публично-частно партньорство, е готов да инвестира в обновяването, ремонта и модернизацията на хигиенната баня, а заедно с това - допълнително да инвестира в изграждането на модерен комплекс, част от който ще бъде самата баня.

Идеята е банята да се запази, ремонтира и модернизира, и успоредно с това - да се доизгради център, който да предлага разнообразни и качествени услуги. Затова и целите на концесията са:

А. Да се обнови, ремонтира и модернизира обект „Хигиенна баня” в град Сандански, което ще доведе предлагането на по-качествени и разнообразни услуги.

Б. Запазване и развитие на традициите в областта на балнеологията и медицинския туризъм, което ще доведе до увеличаване на туристическите потоци, а от там и до откриване на нови работни места.

В. С изграждането на модерен център, предлагащ разнообразни медицински, спа и други съпътстващи услуги се цели да се увеличи заетостта в малките семейни хотели и къщи за гости, които самостоятелно не могат да осигурят допълнителни услуги и атракции за туристите.

Ако концесионните анализи покажат, че отдаването на концесия на обект „Хигиенна баня” е икономически изгодно и целесъобразно за общината, тогава Общинският съвет ще вземе решение дали да се отдава на концесия или не хигиенната баня.

eXTReMe Tracker