Share |

Програма за достъп до Информация със семинар в Кюстендил

Експерти представиха резултати от проучвания на Програма за достъп до Информация

Изпълнителният директор на Програма Достъп до Информация д-р Гергана Жулева представи проучвания на ПДИ за активното публикуване 2007-2012 г., както и проучване на публичните регистри -2011-2012 г. Обхванати са 489 административни структури в системата на изпълнителната власт-централни, териториални и всички общини. В проучването са застъпени няколко критерии като изпълнението на ЗДОИ, сформиране на секция за достъп до информация, задължения за публикуване по други закони и подаване на електронно заявление. До момента са подадени 486 заявления. Д-р Гергана Жулева, която е инициатор, един от основателите и настоящ изпълнителен директор нва Програма Достъп до Информация. това е неправителствена организация, която от 16 години провежда постоянна застъпническа кампания за подобряване състоянието на достъпа до информация в България и участва активно в международни мрежи и инициативи,свързани със защитата на правото на информация.

eXTReMe Tracker