Share |

Заключителна конференция по проект PM-NET

На 27 април 2012 г. в хотел «Сириус», гр. Струмица, Република Македония., ще се проведе заключителна конференция по проект „Създаване на трансгранична мрежа между общинските експерти по проекти и програми в трансграничния регион – PM-NET”, изпълняван от Сдружение на Югозападните общини в партньорство с Центъра за развитие на Югоизточния планов регион на Македония и финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония.

Целите на конференцията са да се представят постигнатите по проекта резултати пред местните и регионални власти от трансграничният регион между Югозападна България и Югоизточна Македония и да се обменят идеи за бъдещи инициативи и проекти за укрепване на партньорството.

Програмата на събитието включва представяне на резултатите от проекта, представяне на успешни проекти по първата покана на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония, представяне на предстоящата трета покана и възможностите за трансгранично сътрудничество през следващия програмен период 2014-2020г.

Участие ще вземат представители на министерства, кметове на общини, председатели на общински съвети и общински експерти.

eXTReMe Tracker