Share |

Издигат инициативен комитет за развитие на Местенския район

Идеята е на депутати от ГЕРБ

Днес, в 18,30 часа, в комплекс Пирин голф-Разлог, ще се състои среща за издигане на Инициативен комитет, който да застане зад реализацията на идеен проект „Интегрирано развитие на регион Места”, чийто двигатели са депутатите от ГЕРБ Любен Татарски, Георги Андонов и Веселин Давидов. Да се включат в състава на Инициативния комитет са поканени кметовете на общините Гоце Делчев, Банско и Разлог, по една фирма от всяка от тези общини и по една неправителствена организация.

Мащабният регионален проект е свързан с перспективите и възможностите за развитие на Местенския район чрез използване на европейските фондове за следващия програмен период на ЕС 2014-2020г. Целта на Инициативния комитет ще бъде да начертае стъпките за реализиране на проекта във всичките му фази.

„Идеята е отделните проекти на отделните общини да бъдат обединени в един общ, голям регионален комплексен проект, който да даде устойчиво развитие на целия район. Това е поглед отвъд хоризонта на мандата на сегашните кметове. Имаме пълна институционална подкрепа, защото проектът е в синхрон с подхода на ЕС за следващия програмен период.”, коментира народният представител Любен Татарски

eXTReMe Tracker