Share |

Министър Московски ще открие обновената експозиция на Музея на съобщенията

Поводът - Световния ден на телекомуникациите и информационното общество

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски ще открие обновената експозиция на Музея на съобщенията. По повод Световния ден на телекомуникациите и информационното общество, Изпълнителна агенция «Електронни съобщителни мрежи и информационни системи», е подготвила изложба на уникално оборудване, използвано от пощите през 19 и началото на 20 век.

Експозицията ще бъде открита на 16 май 2012 година от 16 ч. в музея на съобщенията, ул. «Гурко»6.

eXTReMe Tracker