Share |

Министър Московски откри музейна експозиция с морзови апарати и съобщително оборудване от 19 век

Изложбата символизира традицията в един от най-важните за всекидневието сектори – пощенските услуги и съобщенията

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски откри обновената експозиция на Музея на съобщенията. В навечерието на Световния ден на телекомуникациите и информационното общество – 17 май, изложбата символизира традицията в един от най-важните за всекидневието сектори – пощенските услуги и съобщенията, каза министър Московски.

Изложбата разполага с уникални експонати, пазещи историята на съобщенията в България – швейцарски морзов апарат и настолен телефон от 80-те години на 19 в., радиоапарат, произведен в България през 40-те г. на 20 в,. австрийски часовник от началото на 30-те години на 20 в., който десетилетия е бил неизменна част от кабинета на всеки министър на съобщенията.

Цифровите технологии днес навлизат активно и в традиционните сектори като пощенския, каза Ивайло Московски. Той обяви, че предстои старт на проекта интегрираното гише на «Български пощи». Хората ще получават на едно място всички пощенски услуги и няма да е необходимо да се редят на няколко опашки. Реализирането на проекта ще доведе и до добро управление на паричните потоци. По думите на Московски се очакват 890 000 лв. годишни икономии от тази стъпка.

Министър Московски съобщи, че до края на май Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” трябва да подаде документи за кандидатстване за безвъзмездна помощ в размер на 20 милиона евро от Оперативна програма „Регионално развитие”. С тези средства ще бъде изградена инфраструктура за бърз интернет в слабо развити райони. Този мащабен проект ще доведе новите технологии и услуги и до най-отдалечените селища в страната, каза министърът.

eXTReMe Tracker