Share |

Акад. Стефан Додунеков е новият председател на БАН

Новият председател на БАН беше избран измежду трима кандидати, след тайно гласуване.

Кандидати за поста бяха физикът акад. Александър Петров, биофизикът чл. кор. Андон Косев и избраният вече математик акад. Стефан Додунеков.

Изслушването им започна тази сутрин по време на Шестото общо събрание на академиците. Те бяха представили своите програми за управление през следващите 4 г. Дневният ред на събранието бе от една-единствена точка и тя е за избор на нов председател.

eXTReMe Tracker