Share |

Първото изложение на региони от Югоизточна Европа „Радовиш Експо”

В периода 6-9 юни 2012 г. в гр. Радовиш, Република Македония.

В рамките на форума се даде възможност за установяване на дългосрочно сътрудничество между различните заинтересовани страни на регионално ниво в Югоизточна Европа – национални, регионални и местни власти, организации на гражданското общество и др., чрез размяна на идеи, знания и опит в сферата на регионалното развитие.

Сдружение на Югозападните общини представи общините – членове на организацията и изпълнените от тях проекти, чрез излагане на информационни и промоционални материали.

Представители на Сдружението взеха участие в официалната церемония по откриване на изложението и в четири основни форума: „Културно сътрудничество и туризъм в регионите от Югоизточна Европа”; „Земеделие, селски райони и регионално развитие”; „Околна среда и регионално развитие в Югоизточна Европа”; „Регионални политики и трансгранично сътрудничество между регионите в Югоизточна Европа”.

В последния форум бяха представени два от проектите на СЮЗО – „Балканска велосипедна пътека – BVT-13” и „Създаване на трансгранична мрежа между експертите по програми и проекти в трансграничния регион – PM-NET”.

eXTReMe Tracker