Share |

Блокираха изплащането на обезщетения за имот на кметските синове Ивайло и Михаил Тотеви

АПИ коригират допусната техническа грешка

С Решение на МС за изменение на Решение на Министерския съвет от за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „АМ „Струма“ ЛОТ 4 от км 423+800 до км 438+500, е определен размерът на обезщетенията за отчуждените имоти по трасето на новостроящата се магистрала в отсечката Сандански-Кулата, съобщават от АПИ.

Оценката на подлежащите за отчуждение имоти се извършва от лицензирани оценители, които се избират от АПИ по реда на ЗОП. В сумарната стойност на обезщетението на имот до село Левуново, избраният оценител е допуснал техническа грешка при изписването на сумарната стойност на имота.

По този повод Агенция „Пътна инфраструктура” е предприела незабавни действия и и с писмо от 04.06.2012 г. информира областния управител на Благоевград, че е допусната техническа грешка при изписването на сумарната стойност на обезщетение на имота до Левуново и изисква спиране на плащанията към собствениците до отстраняване на пропуска за този имот. Това е и причината да няма извършени плащания за обезщетения към собствениците на визирания имот - Ивайло Андонов Тотев и Михаил Андонов Тотев.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството своевременно е внесло проект за откоригиране на техническата грешка.

eXTReMe Tracker