Share |

Световната банка не финансира чрез заеми или безвъзмездни помощи банкови институции в България

Това е позицията на Министерството на финансите по повод разпространена от български медии информация по изказване на президента на Световната банка Робърт Зелик.

Към настоящия момент Международната банка за възстановяване и развитие не финансира чрез заеми или безвъзмездни помощи банкови институции в Република България. Не се предвижда и договаряне на държавно финансиране за подобни операции.

Това е позицията на Министерството на финансите по повод разпространена от български медии информация по изказване на президента на Световната банка Робърт Зелик, че финансовата институция „е увеличила кредитирането, за да подкрепи българската банкова система и за да предотврати кредитен крънч в Югоизточна Европа“.

Действащите в момента проекти, финансирани с държавни заеми от МБВР за България, са на стойност около 251 млн. евро. Те финансират инвестиции в областта на: рехабилитация на пътната инфраструктура, улесняването на търговията и транспорта, развитието на общинската инфраструктура в областта на водите и в социалното включване.
В момента се отчита подобрено изпълнение на проектите и ускорено усвояване на средствата по съответните операции от страна на изпълняващите министерства и ведомства – МРРБ, МТСП, МФ и Агенция „Пътна инфраструктура“.

eXTReMe Tracker