Share |

Некропол с неподозирани размери стои на пътя на АМ "Струма"

Разкритият на Лот 1 от АМ „Струма” тракийски некропол е достоен за етикета „Световно културно наследство”

2800 години преди да стартира строежа на автомагистрала „Струма” древните обитатели на тези земи са погребвали своите близки и роднини на място близко до техните селища.

Те правили това в продължение на стотици години, като носили камъни от километри, за да изградят грижливо техните надгробия. Мястото избрано за некропола е било видно, достъпно и комуникативно очевидно не само в древността, но и днес – то е част от трасето на строящата се АМ „Струма”. Очевидно района е бил важен отдавна – тук древните ни прадеди са погребвали покойниците си в продължение на над 500 години време и 300 м дължина на гробните структури. Некропол с неподозирани размери, продължителност и богатство не само за тези географски ширини.

Разкритите досега в границите на сервитута каменни гробни структури имат невиждани размери. Мащабите на некропола са толкова големи, че при вида му един от строителите възкликна: „Древните са се опитали да направят преди нас автомагистрала „Струма”. Но от гробове, уточняват археолозите, а местните жители допълват: „Път върху гробище се руши лесно и се поддържа трудно, а катастрофите на това място са по-чести, отколкото в другите участъци”. Поверията са си поверия, но е факт, че във всяка цивилизована страна при такова откритие непременно биха променили трасето на магистралата не само за да не засегнат един толкова значителен и уникален археологически обект, но и за да го запазят за бъдещи проучвания, които да се осъществят на спокойствие, без поставянето на ултиматуми и невъзможни за спазване срокове.

Археолозите проучват некропола между селата Дрен и Делян от 26.03. 2012 г. насам. На обекта се трудят без почивка около 100 работници и 17 специалисти и стажанти. За съжаление от 12 май до 3 юни работата им е спряна от повсеместните наводнения, засегнали цялата страна. За част от дните в които археолозите не са могли да работят, те са правели Протокол за събитието, надлежно заверен от ежедневно проверяващият ги на обекта представител на инвеститора – Агенция пътна инфраструктура. Тези протоколи не документират и половината от загубеното време – след всяко наводнение на обекта се налага каменните надгробия да бъдат отводнявани и наново почиствани от затлачилите ги тиня и кал. Така поради неподходящите атмосферни условия една и съща структура е била разчиствана за документация по 3-4 и повече пъти.
Въпреки това на отделеното им за разкопки трасе, археолозите са успели да проучат повече от 38 гробни структури, в някои от които има по 5-6 гроба. Мъртвите били кремирани извън некропола, след което заедно с тленните им останки били полагани глинени съдове, накити от бронз и благородни метали, тоалетни принадлежности. Сложността и планировката на некропола наистина изумяват. Много от погребаните били войни и това личи от придружаващите ги оръжия: 2-3 и дори 4 копия, едноостри ножове. Ако се съди по откриваните части от юзди и конска амуниция, част от тях със сигурност са били и конници.

Макар и проучени в изкючително кратки срокове, при неблагоприятни атмосферни условия и „акордни”, „стахановски” темпове разкритият на Лот 1 от АМ „Струма” тракийски некропол е достоен за етикета „Световно културно наследство”.

Научен ръководител на обекта:
Филип Михайлов

eXTReMe Tracker