Share |

ЮНЕСКО застава против застрояването на Национален парк 'Пирин' със ски писти

Нов доклад на Комитета по световното наследство към ЮНЕСКО за природозащитното състояние на обекта на световното наследство - Национален парк "Пирин" критикува липсата на прозрачност на управленските решения, довели до построяването на ски-зона Банско и е срещу допускане на нови ски-съоръжения в границите на обекта.

Коалицията "За да остане природа в България" подчертава, че изтеклата в медиите информация в стил "Според ЮНЕСКО ски пистите не пречат на Национален парк Пирин" е невярна.

На първо място, в своя доклад Комитетът по световното наследство отбелязва, че построените през 2010 г. лифтове в ски зона Банско (в м. Платото и над Бъндеришка поляна) са одобрени от Министерството на околната среда и водите в нарушение на националното законодателство. Като резултат от предишни проверки на състоянието на Световното наследство Национален парк Пирин беше постигнато споразумение между България и ЮНЕСКО най-сериозно засегнатата от развитието на ски туризма част – ски зоната Банско - да бъде изключена от територията на обекта за сметка на включването в него на нови площи.

ЮНЕСКО отново изтъква, че с изграждането на ски зона Банско е нанесено максимално допустимото увреждане на природата в Национален парк Пирин, като новият доклад просто отбелязва, че силно засегнатите от строителството терени не са пострадали съществено при строителството на новите лифтове.

Специално внимание е обърнато на липсата на прозрачност при вземането на управленските решения и нарушаване границите на зоните в Национален парк Пирин, както и на слабо контролираното строителство на ски съоръженията в ски зона Банско.

На второ място, ЮНЕСКО отново заявява твърдата си позиция, че България не трябва да допуска строителство на нови ски съоръжения и ски зони в границите на обекта. Настоява се при подновяването на съществуващите ски съоръжения в ски зоните Банско, Кулиното и Добринище да не се нарушават българските закони и устройствени документи и ремонтите на съоръжения да бъдат последвани от възстановителни мерки, каквито невинаги се прилагат от инвеститора.

Заради уврежданията от ски зона Банско, през 2010 г. площта й беше изключена от обекта на световното наследство на ЮНЕСКО и беше включена в т.нар. буферна зона на обекта.

България получава силен упрек и за допуснатото прекомерно и лишено от икономическа логика застрояване с хотели в землищата на Банско и Разлог, което не дава възможност за балансираното и устойчиво ползване на световния обект Пирин.

В заключение, Комитетът по световното наследство призовава институциите и бизнеса да потърсят възможности за разнообразяване на туристическите услуги в района на Национален парк Пирин, така че да се намали зависимостта на местните икономики от едностранното развитие на сезонния ски туризъм. Възможности за това представляват оптималното използване на минералните водни ресурси, подобряването на техническото и санитарно-хигиенно състоянието на туристическите обекти в националния парк и др. Тези предложения фигурират и в Стратегията за устойчиво управление на природните ресурси в Национален парк Пирин, която беше изготвена от дирекцията на националния парк с финансовото и експертно участие на ЮНЕСКО.

Коалицията "За да остане природа в България" очаква вече година и половина правителството да обясни на обществото какво смята да направи с 650-те декара в повече, които бяха застроени и се ползват незаконно от ски зона Банско извън територията на концесията в Национален парк Пирин. Самият екоминистър Нона Караджова призна за това сериозно нарушение, но МОСВ все още не е предприело действия за прилагане на наказателните мерки, предвидени от Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие. Не е задействана и процедура за възстановяване на нанесените върху природата щети.


доклада на ЮНЕСКО за Национален парк Пирин
 

eXTReMe Tracker