Финансовият директор на М-Тел напуска

Ръководството на Мобилтел информира, че настоящият финансов директор Пламен Петров е решил да продължи професионалната си кариера извън компанията.

За решението си той е информирал главния изпълнителен директор и акционерите на групата по обичайната в такива случаи процедура с обичайното предизвестие. Мениджърският състав на групата е уважил решението му и изказва благодарност за ангажираността и приноса на г-н Петров за развитието на компанията през последните 7 години.

Пламен Петров е главен финансов директор на телекома от 2005 година. Негов заместник се очаква да бъде назначен в началото на есента. Дотогава Петров ще продължи да помага на управителния съвет по всички оперативни дейности, изискващи неговото съдействие, както и по плавното предаване на отговорностите към новия финансов директор, когато такъв бъде избран.

В съобщението за напускането на Пламен Петров операторът отново подчертава негативното влияние на икономическата криза и регулаторните мерки на телеком пазара у нас. За последния отчетен период - първото тримесечие на 2012 г. - М-Тел обяви намаление на приходите с 13,1% до 115,9 милиона евро и на сравнимата EBITDA с 24,1% до 49,1 милиона евро.