Share |

Работен проект на Закон за публичните финанси

На Интернет страницата на Министерството на финансите е публикуван за предварително обсъждане работен проект на Закон за публичните финанси.

Министърът на финансите ще има право да налее средства в бюджета на дадено министерство за сметка на парите, отредени за дейността на друго ведомство. Това гласи работен проект на Закона за публичните финанси, публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на финансите.

Разпределянето на средства, или както е записано в документа "компенсирани промени между показателите", ще обхваща министерствата, централния бюджет и сметките за средства от ЕС. Според настоящия Закон за устройство на държавния бюджет министърът на финансите има същите правомощия, но само вследствие на издаден нормативен акт, съобщава "Стандарт".

Според работния проект на Закона за публичните финанси наличието на нормативен акт няма да бъде задължително условие за промяна на бюджетните показатели, а само част от случаите, в които финансовият министър ще може да променя размера на разходите на дадени ведомства.

Основната цел на Закона за публичните финанси е да очертае конкретните бюджетни правила в името на дългосрочна финансова стабилност. Бюджетният дефицит няма да може да надвишава 3% от брутния вътрешен продукт, размерът на държавния дълг ще бъде с горна граница 60% от БВП, а разходите на хазната ще бъдат до 40% от БВП.

eXTReMe Tracker