Standard&Poor’s повиши кредитния рейтинг на България

По нововъведента си методология за изчисление Standard&Poor’s повиши кредитния рейтинг на България по краткосрочните облигации в чужда и местна валута от А-3 на А-2 и потвърди този на дългосрочните облигации в чужда и местна валута на BBB със стабилна перспектива.
Оценката за България отразява мнението на рейтинговата агенция, че правителството следва силна фискална политика, като поддържа ниски нива на държавния дълг и благоприятна фискална позиция - на базата на продължаваща бюджетна консолидация и структурни реформи.
Standard&Poor’s отчитат и положителните перспективи за растеж пред българската икономика в средносрочен план. Последното се свързва с усвояването на средства от Европейските фондове и други ползи от членството на България в Европейския съюз.
Припомняме, че преди година агенция Moody’s повиши кредитния рейтинг на България от Baa3 на Baa2 със стабилна перспектива.