Share |

Учителските заплати ще бъдат увеличени с 10% от 1.01.2013г.

По предложение на Синдикат Образование” и след споразумение между социалните партньори в образованието, учителските заплати ще бъдат увеличени с 10% от 1.01.2013г. Това стана възможно след дофинансиране на още 20 милиона лева с решение на МС за увеличение на единните разходни стандарти в бюджета за образование – 2013г.

96 милиона лева ще бъдат използвани за увеличеното на ЕРС, което ще даде възможност за увеличение на работещите в системата със средно 10%, като съответно проекта за увеличение, който подкрепя синдиката е:
500 лева минимална основна заплата за длъжността „Младши учител” и „Учител”,
530 лева за длъжността „Старши учител”,
570 лева за длъжността „Главен учител”,
610 лева за длъжност „Помощник – Директор”,
660 лева за длъжност „Директор”.

Синдикат „Образование” предлага и ще следи гарантирането за финансови средства към училищата с по малък брой ученици, за обезпечаване договореното увеличение на работни заплати. Средствата към малките училища с под 400 ученика ще дойдат след промяна на формулите за разпределения на средствата по ЕРС.

eXTReMe Tracker