Share |

200 години от Първото сдружение на търговци в България

През настоящата година се навършват 200 години от основаването на най-старото известно Софийско браншово търговско-бакалско сдружение „Три светители“ през 1812г., с което е поставено началото за обединяване на гилдията на търговците в България.

По този повод Българската търговско-промишлена палата пое инициативата заедно с други заинтересовани организации и фирми от бранша да организира и подготви честване на юбилейната годишнина, чрез което да покаже, че още от далечни времена ролята на гилдията на търговците в обществото е била значима, че те са се ползвали с уважение и авторитет. Те са заемали важно
място в процеса на икономическото изграждане на страната ни – преди и след Освобождението. В национално-освободителната борба гилдията на търговците е осъществявала редица социални функции в полза на обществото като финансово е подпомагала изграждането на училища, вкл. занаятчийски,
подпомагала е дейността на читалищата и църковните настоятелства, поддържала е сиропиталища и др.

Търговско-промишлените палати в България са официално създадени в 1895г. – преди 117 години, но те са се учредили на основата на предишни търговски и занаятчийски обществени организации. Софийското браншово търговско бакалско сдружение „Три светители“ е по наши данни най-старото обявено и затова отбелязваме „200 години от Първото сдружение на търговци в България“. Това е приемливо, защото бакалите са били практически предшественици на сегашните универсални, квартални и др. магазини, предлагайки всякакви продукти – местни и от внос.

В рамките на програмата за честването е предвидено представяне на специално юбилейно издание, което да напомни за ролята на това сдружение и на неговите членове и да я свърже със съвременните измерения на модерната търговия и ролята и в обществото.

eXTReMe Tracker