Share |

Създават единен туристически бранд за дестинация България

Туристическият бранд на България ще засили емоционалната връзка с туристите и ще направи страната ни по-разпознаваема

За първи път ще бъде създаден единен туристически бранд за дестинация България с ясно позициониране на страната, единни послания и символи, основани на сериозни маркетингови изследвания, заяви днес заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов на среща с медиите.

На нея бяха огласени резултатите от първата фаза на проекта „Разработване на бранд „България”, продуктови и регионални брандове и въвеждане на интегриран бранд мениджмънт“ по Оперативна програма «Регионално развитие».

Туристическият бранд „България“ ще стимулира конкурентоспособността на страната на световните и регионалния пазари, добави Маринов. Целта на ефективното маркетиране на бранд „България” е по-високото качество на предлаганата туристическа услуга. Той ще обогати образа на страната ни като предимно „морска“ дестинация, като представи разнообразните й възможности за туристически услуги. Очаква се новият бранд да бъде факт през 2013 г. За ефективното му налагане е нужна активната роля на всички страни, ангажирани с туристическите дейности.

На срещата бяха представени и данните от различни маркетингови проучвания за възприятията и разпознаваемостта на страната като туристическа дестинация, за нагласите на потребителите към местните туристически продукти. Бяха обсъдени също добри практики при създаването на марки за конкретни дестинации.

Изследванията в България и на 10 чуждестранни пазара сред туристи, туроператори и турагенти показват, че страната все още е малко позната като туристическа дестинация. Представата за нея се свързва основно с добри възможности за предлагане на морски ваканции и с достъпна цена на туристическите услуги. Според резултатите от изследванията България продължава да има еднопластов имидж в съзнанието на чуждестранните туристи, но тези от тях, които са почивали у нас през последните 2 години, са вече много по-позитивно настроени. Този факт се свързва с висока удовлетвореност от пребиваването им и е предпоставка за нови посещения и лоялност към дестинацията. Същевременно в съзнанието на българския турист родината има доста по-ярко и отличимо присъствие. Красивата природа и умереният климат, подходящ за туризъм, са най-открояващите се характеристики за избора на България за пътуване и почивка. За разлика от чужденците, българите категорично свързват страната си и с богатото й културно-историческо наследство.

Освен България проучванията обхващат и 10 чуждестранни пазара (Великобритания, Германия, Гърция, Украйна, Русия, Сърбия, Румъния, Турция, Швеция и Чехия). Изследвано е мнението на чуждестранни и български туристи. Проведен е и анализ сред чуждестранни туроператори от 15 пазара (Великобритания, Германия, Гърция, Украйна, Русия, Сърбия, Румъния, Турция, Швеция,Чехия, Израел, Македония, Полша, САЩ и Франция), както и сред български туроператори. На базата на тези изследвания са дефинирани четири основни конкуренти пазара на България - Гърция, Турция, Австрия и Чехия. За конкуренти по отношение на летния туризъм се очертават Турция, Гърция, Хърватска, Италия и Испания, а за зимния – Австрия и Италия. По отношение на СПА и балнеотуризма България се конкурира с Чехия.

Пресконференцията е от поредицата 11 информационни срещи в страната с участието на туристическия бизнес, местните власти, браншови и други организации. Дискусиите са част от дейност 4 на проекта, а реализацията им се осъществява от „Обединение за бранд „България”, избрано за изпълнител чрез открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

eXTReMe Tracker