Share |

Мария Габриел: „Участието на жените е ключов фактор за демократичната консолидация на Тунис”

Необходим е реален достъп на жените до отговорни постове

Европейският парламент беше домакин на конференция „Ролята на жените в тунизийския демократичен преход”, организирана от ръководителя на българската делегация в ЕНП и зам.-председател на Групата на ЕНП Мария Габриел съвместно с Глобалната мрежа за права и развитие. Форумът изследва предварителните констатации и препоръки на международните наблюдатели на отминалите парламентарни избори в Тунис и предстоящите президентски със специален акцент върху участието на жените в изборните процеси.

Мария Габриел председателства конференцията и при откриването й наблегна на важността на изборите в Тунис както за страната, така и за региона като цяло. Тези избори са успех, позволяващ на Тунис да донесе демократични надежди на тунизийците и целия регион.

„Когато говорим за ролята на жените в една демокрация трябва да отчитаме, че е необходимо жените не само да бъдат кандидати, но и да бъдат начело на избирателни листи. Ние не искаме просто жени, избрани в парламента. Ние искаме жени-председатели на комисии, на политически групи. Не трябва да гледаме само цифрите за участието на жените в изборния процес, но също и качеството на това участие”, подчерта зам.-председателят на Групата на ЕНП.

Ала Абу Дака, който ръководи делегацията на Глобалната мрежа за права и развитие в рамките на международната мисия на гражданското общество за наблюдение на изборите в Тунис, отбеляза напредъка на тунизийските жени в парламента: "Налице е увеличение от 3% на дела на жените в парламента. Този напредък обаче е ограничен, тъй като няма достатъчно жени на първите места в избирателните листи. Въпреки това, тунизийските жени се превръщат в модел за останалите”, посочи той.

Ръководителят на мисията на ЕС в Тунис Нейтс-Уитерброк припомни целите и принципите на мисиите на ЕС за наблюдение, които обикновено се различават от желанията на страната, организираща изборите. „Избирателният процес в Тунис е един от малкото, преминали добре. Една от слабостите по отношение на участието на жените е, че независимо, че те представляват 50% от кандидатите (в съответствие със закона за равенството между половете), получиха само 7% от медийното отразяване на предизборната кампания”, подчерта Уитерброк.

Сабра Бано, директор на неправителствената организация Gender Concerns International, акцентира върху участието на жените в селските райони и отделните фактори, които могат да допринесат за увеличаване участието на жените в гласуването. Тя обърна внимание и на мястото на жените в обществото като цяло.

В последвалата оживена дискусия, Мария Габриел припомни следващите етапи в демократичната консолидация на Тунис – двата тура на президентските избори и след това формирането на правителство, което може да придвижи напред страната, особено по отношение на икономическите и социални реформи.

eXTReMe Tracker