Share |

Община Рила повишава квалификацията на служителите си по ОПАК

Със стартирането на мащабен проект за обучение на общинските служители приключва годината община Рила, обяви на специална пресконференция зам-кметът Лазар Чавков. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ и ще даде възможност да бъдат повишени знанията и уменията на служителите, в унисон с предстоящото въвеждане на електронно управление в централната и местна администрация.
19 човека ще актуализират знанията си в Института по публична администрация в София, по теми свързани с прилагането на ГПК и АПК, както и събирането на местни данъци и такси. Почти целият екип на кмета Кабзималски ще осъвремени уменията си за работа със софтуер, а 12 служители ще преминат специализирано обучение за електронно управление на общината. Съобразени със спецификата на работата на отделните сектори в общината са й поредицата от обучения за подобряване на организацията на административния процес, обслужването на гражданите, управление на конфликти и повишаване на ефективността и ефикасността от дейността на служителите. В обученията ще бъдат включени всички служители на общината, кмета и зам.кметовете, кметските наместници в селата Падала, Пастра и Смочево.

eXTReMe Tracker