Share |

Община Сандански проведе срещи във връзка с изпълнението на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сандански”

В срещите участие взеха Общинска администрация Сандански, неправителствени организации, сектор – образование и бизнес

С изпълнението и реализирането на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сандански” ще се идентифицират всички нужди на населението, които ще бъдат съответно приоритизирани чрез използване на съществуващите ресурси. Целта на този план е да подпомогне решаването на икономически, природни и социални проблеми в града в дългосрочен план.
В началото на октомври община Сандански направи онлайн проучване сред различни фокус групи, чийто резултати бяха представени на двете организирани срещи с поставен акцент на проблемите на града и елементите на градската среда, нуждаещи се от развитие. Направеното проучване даде оценка и относно удовлетвореността от предлаганите публични услуги и комплексното развитие на община Сандански,от което стана ясно, че по статистически данни Община Сандански е на второ място в област Благоевград по привличане на средства по Оперативни програми.
В партньорство с фирмата изпълнител бяха представени и визията на общината до 2020 година като утвърдена международна туристическа дестинация с балансирано развита икономика, осигуряваща добро качество на живот със съхранено културно-историческо наследство.
Бе подчертано, че община Сандански е една от малкото общини в цяла България, в която има ръст на жителите с висше образование, за което адмирации получиха поканените директори на детски градини и учебни заведения. Ръст има и сред броя микрофирми на фона на спада в цялата страна, от което бяха изведени като приоритетни точки запазване на тази статистика и подобряване на бизнес климата с цел устойчивост и развитие.
До края на седмицата на сайта на община Сандански ще бъдат качени презентациите с направените статистически данни и съответните анализи.

eXTReMe Tracker