Share |

В Проекта за закон за предучилищното и училищно образование липсва грижата за здравословното и физическото развитие на децата и ученицит

Синдикат „Образование“ с разочарование установява и алармира, че в Проекта за закон за предучилищното и училищно образование липсва грижата за здравословното и физическото развитие на децата и учениците.
В сега съществуващата Наредба за ученическото хранене са визирани задължителни условия за състава и качеството на храната за обучаемите, грижливо са изписани параметри за качество и количество на храненията в детските градини и училищата, както и забрана за предлагане и продажба в учебните заведения на нездравословни храни, като чипс, мекици, сметани, сухи супи и др. За жалост, тази наредба е само мираж и добро пожелание, защото картината в учебните звена е зловеща:
Храненето в училищата е хаотично, не е задължително, без обезпечени финансови средства за издръжка – заплаща се от родителите.
Безплатните закуски в училище са със средства по министерско постановление, възлизащи на 0,45 ст. с ДДС на ден, за деца от подготвителните групи и учениците от I-IV клас. Размерът на тези средства далеч не кореспондира с цената на здравословна и качествена закуска.
В резултат на порочното действие на наредбата за ученическото хранене, децата изхвърлят тестените закуски в кошчетата и бягат до близките хранителни магазини, закусвални, пицерии и дюнерджийници.
По данни на Синдиката повече от половината от училищата нямат ученически столове.
Средства за поевтиняване на обедното хранене има във финансовия стандарт за целодневната организация, но техният размер не е регламентиран и финансовата отговорност за това хранене е прехвърлена от държавата на родителите, а качеството и количеството е безкрайно далеч от здравословното.
Частните учебни заведения са организирали задължително обедно хранене за всички ученици от всички етапи, но при тях организацията на учебния процес е задължително едносменна и целодневна.
За учениците след пети клас няма държавни средства за поевтиняване на храната, а три пъти в седмицата редовните часове приключват след 13.30 часа, без да имат шанс за здравословен обяд.
Подобна е ситуацията в учебните заведения по отношение на здравословния спорт. Часовете по физическо възпитание и спорт не са малко, но условията за тяхното провеждане не са в съответствие с нашите представи.
Само половината от учебните заведения имат физкултурни салони, някои имат старо или негодно спортно оборудване, квадратурата и броят на салоните не отговаря на броя на учениците. Обикновено физкултурните салони не се отопляват, а ремонтите и новите уреди са мисия невъзможна за изтънелите училищни бюджети.
Около 30% от учебните заведения използват класни стаи за физкултурни салони. Някои от тях просто не провеждат физическо възпитание, а го заместват с други учебни предмети.
Частните училища имат задължително физкултурни салони със съврменно оборудване.
Около 15% от учебните заведения притежават плувни басейни, но поне половината от тях не се поддържат в унисон с изискванията заради непосилната за училищните бюджети издръжка.
Изводите, които се налагат, не граничат с грижи за физическото здраве и здравословното хранене, а по-скоро навяват помисли за вкарване на един неприоритетен отрасъл като образованието на децата в хилава бюджетна рамка.
За огромно съжаление и в новия Проект за училищен закон не виждаме грижата за здравословното и физическо израстване на децата и учениците, макар и политиците да ни убеждават, че те са в центъра на образователната система.
Синдикат „Образование“ настоява в Проекта да намери място задължението за здравословното хранене на учениците във всички класове и да има държавен финансов стандарт за това. Да се вмени задължение за ученически стол във всяко училище и за финансов стандарт за това. Ако държавата абдикира от това си задължение, да се изпише изрично, че родителите финансират този процес, защото често учениците са в училище в рамките на 10 часа от 8 до 18 часа, като консумират само нездравословни храни.
Синдикатът настоява още в Проекта за закон да се вмени задължение за наличие на физкултурени салони и финансов стандарт за построяване и поддържане на базата за спорт.
Храненето и спортуването на децата и учениците е неразривно свързано с целодневната организация на учебно-възпитателния процес. Тази организация не е приоритет в новия Проект за закон, защото не е задължителна и не е гарантирано нейното задължително прилагане.
Синдикат „Образование“ за пореден път предлага и настоява в новия Проект за училищен закон да помислим за децата и да вменим задължение за целодневна организация на всички български училища по европейски стандарт, което кореспондира със забраната за двусменна организация с 2-годишен гратисен период.
Синдикатът ще отправи предложенията си към политиците в парламента, защото от тях сега зависи промяната на тази апокалиптична картина на българското образование през 21 век – липса на здравословно хранене, липса на възможност за спортни дейности, което води до затлъстяване и здравословни проблеми.

eXTReMe Tracker