Share |

Община Разлог ще продължи да финансира ин витро процедури

През 2015 година Община Разлог ще продължи да финансира ин витро процедури на двойки или семейства с репродуктивни проблеми.
40 000 лева ще бъдат предоставени за ин витро процедури и подпомагане на социално слаби граждани през тази година. Максималният размер на финансовата помощ за проведена ин витро процедура е 2000 лв. През 2014 година с 12 000 лева са подпомогнати 6 семейства да сбъднат своята мечта да имат свое дете. Финансирането на ин витро процедури от Община Разлог започва през 2009 година. До сега са подпомогнати общо 28 двойки или семейства.
Финансовата помощ за ин витро процедура се отпуска еднократно и за нея право да кандидатстват имат двойки или семейства с адресна регистрация на територията на община Разлог, не по-малка от три години преди подаване на молбата. Второто условие е двойките или семействата да са с доказани репродуктивни проблеми.
Кметът на Община Разлог инж. Красимир Герчев изрази надежда, че повече двойки или семейства ще се възползват от предоставяната им възможност за финансова помощ и пожела броят на местното население през 2015 година да се увеличи.
От общинската администрация информират, че необходимите документи за получаване на финансова помощ за ин витро процедура са молба, копие от лична карта, документи, доказващи необходимостта от финансиране, като те могат да бъдат: рецепти за ползвани лекарства, разходно оправдателни документи – фактури, експертни решения, епикризи, други документи в зависимост от конкретния случай.
Всяка от подадените молби се разглежда от шест членна комисия, определена със заповед на кмета на община Разлог.

eXTReMe Tracker