Share |

Вицепремиерът Ивайло Калфин и кметът на Община Благоевград д-р Атанас Камбитов подписаха договора за осигуряване социални услуги на нуждаещи се

Благоевград е сред първите три общини, която ще бъде финансирана по схема „Независим живот” на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014- 2020г. Вицепремиерът Ивайло Калфин и кметът на Община Благоевград д-р Атанас Камбитов официално подписаха договора, с който 188 души от община Благоевград ще получат личен, социален или домашен асистент. Официален гост на церемонията, която се проведе в Министерски съвет вчера, бе министър- председателят на Република България Бойко Борисов. На събитието присъства още и ресорният заместник-министър на труда и социалната политика Зорница Русинова. Освен на Община Благоевград, бяха връчени още 80 договора за финансиране на социални дейности на общини в цялата страна. Политиката на кметът Камбитов и екипа му, която е насочен изцяло към обезпечаване на нуждаещите се от социална подкрепа граждани, определи и първото място сред кандидатите по програмата. Благодарение на усилията на д-р Камбитов, социални услуги и грижи ще получат 188 души от община Благоевград техният брой е 188. Общият им брой за цялата страна по схема „Независим живот“ е 16 000 човека. Стойността на договорите е за близо 40 млн.лв. По проекта, който беше подписан днес от кмет Камбитов и вицепремиерът Калфин, ще бъдат предоставени интегрирани социални услуги за лица над трудоспособна възраст и в неравностойно положение. Отпуснатите средства за Благоевград са в размер на 496 821, 60 лв., а срокът за изпълнение на дейностите е 21 месеца.
От комплексните социални услуги ще се възползват хора, които не могат да се самообслужват и хора с увреждания, в това число и възрастни над 65 години, които имат нужда от грижи в домашна среда. Целта на проекта е в максимална степен да се отговори на специфичните нужди на потребителите на услугата. По този начин ще се подобри качеството им на живот. С изпълнението на проекта ще се насърчат и равните възможности на уязвимите групи.
Проектът ще предоставя и възможности за връщане на реалния пазар на труда на лица, които полагат грижи за своите близки с увреждания. Първоначално ще бъдат наети 53 души, а в последствие още 79 души. Те ще обслужват нуждите на лицата, които към настоящия момент ползват услуги по схема „Нови алтернативи” и задължително ще бъдат присъединени през месец април 2016г. към новия проект.

eXTReMe Tracker