Share |

Пет години „Сияние” – десетки променени детски животи

Фондация „Сийдър” отбелязва 5 години от създаването на Център за настаняване от семеен тип „Сияние”, в подкрепа на деца и младежи с увреждания в Кюстендил

Фондация „Сийдър” чества 5 години от създаването на Център за настаняване от семеен тип „Сияние” в гр. Кюстендил. През 2010г. фондацията е първата за България организация, която закрива дом за деца и младежи с увреждания в с. Горна Козница и осигурява семеен тип грижа за всички 58 деца от институцията. 23 от тях и до днес живеят в къщичките на „Сияние”, където получават индивидуална и развиваща грижа според личните си нужди. Фондацията подпомага тяхната социална интеграция като се грижи те да посещават дневни центрове, училища, да участват в инициативи в общността, да развиват своите умения и да придобиват нови такива.
„Когато през 2010г. закривахме институцията децата от нея бяха уплашени, неуверени и попаднаха в един изцяло нов свят за тях. Днес, 5 години по-късно ние си правим равносметка и измерваме успехите си през постигнатите резултати на децата и младежите. В началото дори обикновените неща, които връстниците им правят, бяха чужди и непознати за тях. Постепенно започнахме да ги учим на умения свързани с личната хигиена, показахме им, че тяхното мнение е важно и се зачита и им помогнахме да имат увереността да взимат решения. Днес всички от децата ходят на училище, а по големите вече имат и своята първа работа. За 4 от децата намерихме приемни семейства и едно от тях вече е осиновено. И това са само малка част от резултатите, които постигнахме с постоянство и много любов в нашата работа.”, каза Александрина Димитрова, изпълнителен директор на фондация „Сийдър”.
Екипът на организацията работи по установени съвременни модели за осигуряване на високо качество на грижа като същевременно той е подпомаган от български и чуждестранни специалисти за повишаване на качеството на социалната услуга.
Освен ЦНСТ „Сияние”, фондация „Сийдър” управлява още един Център за социална рехабилитация и интеграция в Кюстендил, три къщички от семеен тип и едно Защитено жилище в Казанлък. За последните 10 години фондацията подкрепя над 1 500 деца с увреждания и обучава над 430 специалисти в социалната сфера в цялата страна как да подобрят качеството на своята работа.

eXTReMe Tracker