Share |

Даниела Савеклиева участва в среща на страните-членки на Централноевропейската инициатива

Народният представител от ГЕРБ Даниела Савеклиева участва в среща на страните-членки на Централноевропейската инициатива, която се провежда в гр. Триест, Италия.
Народният представител от Благоевградска област е избрана през 2014 г. от Народното събрание за член на Постоянната делегацията в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива /ЦЕИ/.
Приоритетни цели на ЦЕИ са развитието на сътрудничеството между страните от Централна, Югоизточна и Източна Европа. Участието на България е насочено към укрепване на сигурността и стабилността, както и към утвърждаването на европейските стандарти в отношенията между държавите от региона.
„Оценяваме значението на Централноевропейската инициатива и нейната мисия – за европейска интеграция чрез засилване на сътрудничеството сред нейните държави-членки. Страната ни споделя виждането, че изпълнението на критериите за членство, поддържането на добросъседски отношения и регионалното сътрудничество, са въпроси от първостепенна важност”, коментира Даниела Савеклиева.

eXTReMe Tracker