Share |

63 човека започнаха работа към Община Разлог по проект „Обучения и заетост за младите хора”

Кметът на Община Разлог инж. Красимир Герчев подписа трудовите договори на 63-ма човека от Разлог и прилежащите населени места. Те са назначени на длъжност „Общ работник“ по проект „Обучения и заетост за младите хора”, за срок от 6 месеца. Всички лица са до 29-годишна възраст и ще изпълняват своите работни ангажименти към отдел „Екология, чистота и земеделие“. Те ще поддържат зелените площи и парковите съоръжения на територията на община Разлог, също така ще се включват и в почистване на общински сгради, площадки и терени. Сред основните приоритети за Община Разлог след зимния сезон е почистването на улиците и поддържането в чист вид на паркове и често посещаваните места.
Разпределението на назначените работници по населени места е както следва:
За гр. Разлог: 13 бр.
За Кметство с. Елешница – 5 бр.;
За Кметство с. Горно Драглище – 2 бр.;
За Кметство с. Бачево – 3 бр.;
За Кметство с. Годлево – 6 бр.;
За Кметство с. Долно Драглище – 13 бр.;
За Кметство с. Баня – 21 бр.

eXTReMe Tracker