Share |

Българо-германска инициатива представи в свой филм Разлог и неговите жители

Документалният филм „Да сътворим Европа заедно“ бе представен в гр. Мюнстер, Германия пред представители на немския парламент и Община Мюнстер. Във филма активно място заема град Разлог. Документалната лента е реализация на идеите от Международната младежка инициатива „Ние за нас в Европа”, кояте е продукт на немската неформална младежка група „Ние за нас в Европа”, Фондация „Огънят на Орфей” и много партньори от немска и българска страна, в това число и Община Разлог. Инициативата се осъществява с подкрепата на Националната немска агенция Програма Еразмус +.
Филмът подчертава, че град Разлог е уникално разположен в прегръдката на трите планини-Рила, Пирин и Родопите. Освен местоположението, впечатление правят и силно съхранените традиции и обичаи, които се пазят от жителите на града и се предават на следващите поколения. От немска страна са категорични, че между България и Германия, и в частност между Разлог и Мюнстер, ще произлязат бъдещи съвместни интересни инициативи.
Кметът на Разлог инж. Красимир Герчев прие в кабинета си представители на Дневен център за хора с увреждания, Сдружение „Шанс“, сред които и Красимира Николова, която бе част от групата, представила филма. Те официално връчиха на инж. Герчев DVD с филма и комплект документи, свързани с идеите за развитие на град Разлог. Инж. Герчев приветства идеите и благодари за интересния филм, който представя Разлог и е направил силно впечатление в Германия.
В края на месец юли, миналата година, по същата инициатива близо 30 младежи от различни градове на България и Германия, се срещнаха в град Разлог. Сред тях имаше и лица с увреждания, които инициативата също толерира и се стреми да открива нови начини за подобаващ живот в населените места. Целта на 10 дневното гостуване на младежите бе да обсъдят и дадат идеи как едно населено място в Европа може да се превърне в още по-добро за живеене, така че всички жители, независимо от своя социален статус и здравословно състояние, да намерят своето достойно място и да се чувстват комфортно в общността си. По темата бе проведена и дискусия, на която присъства и инж. Красимир Герчев, който подкрепи младите хора в техните идеи за развитие на населените места и креативния начин, по който ги представят.

eXTReMe Tracker