Share |

Народният представител от ГЕРБ Даниела Савеклиева проведе приемен ден в Симитли

Народният представител от ГЕРБ-Благоевград и областен координатор на партията Даниела Савеклиева проведе приемен ден в Симитли. Граждани на общината поставиха своите проблеми пред депутата от ГЕРБ.
Представители от Младежка мрежа за развитие коментираха възможностите за реализация на младите хора в общината, програмите за заетост, както и разгриването на длъжност трудов медиатор в помощ на уязвимите групи на пазара на труда.
Кметският наместник на селата Мечкул и Сенокос Христо Димитров постави проблем,свързан с инфраструктурата на района и поиска съдействие за извършването на ремонт на пътната отсечка до Стара Кресна, която е обходен маршрут при бедствия и аварии в Креснеското дефиле. „В района има десетки светилища и стари черкви, някои от които свидетели на исторически събития, и с прекрасната си природа, тук има чудестни условия за развитие на туризма, но е важна инфраструктурата”, подчерта Христо Димитров. Даниела Савеклиева пое ангажимент да направи проверка доколко общинската администрация има проектна готовност.
Посетители на приемната потърсиха съдействие за разрешаване на социални и битови проблеми.

eXTReMe Tracker