Share |

Лиляна Павлова: Благодарение на Благоевград Програмата за енергийна ефективност има визуализация и брандиране

Кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов участва в XI годишна среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България. Заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, заместник-министъра Деница Николова и кмета на Бургас Димитър Николов, той взе участие във форум „Градско развитие и устройство на територията“. Министър Лиляна Павлова за пореден път посочи за пример Благоевград като Община – лидер в санирането на многофамилни жилищни сгради. „Благодарение на Благоевград Програмата има визуализация и брандиране. Благодаря на кмета и екипа му, за това, че са активни и първенци в санирането“, каза министър Павлова.
От своя страна, д-р Камбитов благодари на правителството и МРРБ за подкрепата в посока изпълнение на програмата. Той направи и конкретни предложения, свързани с продължаване на програмата през следващите години, създаване на електронна платформа, която ще направи изпълнението на Програмата по-бързо, ефективно и ефикасно, както и изготвяне на общ пакет от указания. По време на изказването на д-р Камбитов бе направена и презентация, визуализираща постигнатите резултати по Програмата за саниране.
Срещата на местните власти е едно от най-мащабните събития, тясно свързани с просперитета на общините в България. Тя се провежда всяка година през месец октомври. Тази година с форума се отбелязва и 20-годишнината от учредяването на Националното сдружение на общините в Република България. Срещата е и първата за общински мандат 2015-2019 г. Д-р Камбитов е придружен от председателя на ОбС Радослав Тасков, главния секретар на Община Благоевград София Янчева, заместник-кметовете инж. Янко Янков, Зорница Кралева, Иво Николов и Христина Шопова, директор дирекция „Правно-нормативно обслужване“ Антония Методиева. В програмата са включени дискусии по теми, засягащи предлагането на удобни и достъпни административни услуги за гражданите и бизнеса, нови ангажименти на общините, свързани с прилагането на Закона за предучилищното и училищното образование, и възможните решения въпроси с градското развитие и устройството на територията.

eXTReMe Tracker