Share |

Поздравителен адрес

Ден на лекаря

Уважаеми лекари,

Приемете сърдечните ми поздравления по повод Деня на българския лекар- 19 октомри. На днешния ден искам да изкажа своята благодарност и уважение към всички, които сте в основата на опазването, съхранението и спасяването на човешки живот. Заслужавате респект, защото Вие не просто упражнявате професия, Вие изпълнявате високохуманна мисия.
Благодарение на Вашите усилия, желание и дух, всеки ден Вие давате надежда. Вярвам, че благодарността на пациентите е най-голямата отплата и награда за усилията, които полагате.
„Лекарят трябва да бъде разсъдителен, безпристрастен и открит за възприятия“, казва лекарят Кристоф Вилхелм фон Хуфеланд. Бъдете здрави, разсъдителни, открити и продължавайте да изпълнявате мисията, на която сте посветили своя живот!

Честит празник!

Д-р Атанас Камбитов
Кмет на община Благоевград

eXTReMe Tracker