Share |

"Job fair" в АУБГ Благоевград

55 компании ще търсят кадри за стаж или работа в АУБГ

Панаирът дава възможност на студентите да се запознаят с фирмите и техните програми, да си създадат полезни контакти и да усетят на практика атмосферата при провеждане на интервю за работа.

АУБГ е първият университет в Югоизточна Европа, който предлага организирането на такова събитие за 22-ви пореден път. Около половината от представителите на работодателите, които ще бъдат там, са възпитаници на университета.

Водещите компании търсят кадри, които имат добра професионална и теоретична подготовка и това ги води в АУБГ, който заема лидерски позиции по реализация на студентите и им предоставя освен българска и американска диплома. Методът за обучение в университета, liberal arts, е признат в световен мащаб. Чрез него студентът получава широка база от знания за обкръжаващия ни свят, който непрекъснато се променя. Те се съчетават с детайлно вникване в избраната дисциплина. Според работодателите, лидерът трябва успешно да прилага концепции, които да са съобразени с действителността и динамиката на пазара, в който оперира.

eXTReMe Tracker