Share |

50 години от обявяването на резерват „Скакавица” за защитена територия

Навършиха се 50 години от обявяването на резерват „Скакавица” за защитена територия. По този повод на 30 март (петък), от 10 часа в Посетителския център за НП „Рила“ в Паничище ДНП „Рила” и СУ „Христо Ботев”, гр. Сапарева баня ще проведат екологична образователна програма за защитената територия.

Предвидените инициативи включват откриване на юбилейна експозиция „Национален парк „Рила“ - ретроспекция“, представяне и прожекция на филма „Национален парк „Рила“ и зоната на вечните снегове“, презентации и беседи от експертите на Националния парк за биологичното разнообразие и забележителности на парка и резерват „Скакавица”. Дирекция „Национален парк „Рила“ ще предостави образователни помагала и информационни материали на природозащитна тематика, които да се използват при провеждане на образователно-възпитателния процес с екологична насоченост в учебното заведение.

„Скакавица” е един от малките български резервати. Площта му е само 70,8 ха. Резерватът се намира в северозападния дял на Рила планина, разположен между 1850 и 2050 м н.в. Той е типично горски резерват, в който се опазват естествени вековни гори от бяла мура.
За посетителите със специални интереси е изграден ботанически маршрут „Приятели на растенията от хижа Скакавица до водопад Скакавица“, където могат да видят защитени растения и животни, характерни и забележителни пейзажи в района на резервата.

eXTReMe Tracker