Share |

Ускорява се процесът по обезщетяване на потребителите при нелоялни търговски практики

Потребителската защита е най-ефективна, когато има механизми да бъде обезвъзмезден потърпевшият от некоректно действие на даден търговец, коментира Константин Райков, член на Комисията за защита на потребителите (КЗП), в предаването „Нашият ден - практично” по БНР. И допълни, че с т.нар. Нова сделка за потребителите вече в един и същи момент ще бъдат преустановявани нарушенията и засегнатите от тях ще получават обезщетение.

Райков подчерта, че Комисията за защита на потребителите е институцията с най-голям опит в защитата на колективните потребителски права, но към настоящия момент законодателството позволява на държавния орган, включително чрез завеждането на колективни искове, да способства за премахването на неравноправна клауза или прекратяването на нелоялна практика. Обезщетението обаче се търси индивидуално от всеки отделен потребител въз основа на съдебното решение, което обикновено е дълъг и тежък процес, а понякога и доста скъп.

С предвидените нови правила в пакета от мерки на Европейската комисия (New Deal) всичко ще става едновременно. Съществен нов момент е този, че в т.нар. „ситуации на масова вреда” „ще могат да се обединят голям брой потребители, не само на национално, а и на европейско ниво за получаване на обезщетения. Когато заведен колективен иск е проведен успешно в една държава-членка на ЕС, засегнатите потребители в друга държава от Съюза ще могат да се ползват от съдебното решение”, обясни Райков. Той посочи, че по такъв начин се ускорява процесът по обезщетяване на потребителите и се възстановява справедливостта, тъй като до този момент фокусът е бил върху налагането на санкции на нарушителя, а осигуряването на обезщетение на засегнатите потребители е било оставено на по-заден план.

Понятието „масова вреда” няма легално определение, но в последните години практиката го е наложила особено със случаи, при които некоректни действия на търговци са засегнали интересите на множество потребители, включително на наднационално ниво, посочи Райков. Той даде пример с мобилен оператор, който може да оперира на територията на няколко държави-членки в ЕС и след сключването на договор необосновано или без да извести клиентите си повишава цената на тарифния план. Тогава всеки от потребителите е засегнат и интересите му са увредени. Райков припомни и т.нар. случай „Дизелгейт”, при който търговец беше премълчал информация за отделяните от произвеждани от него автомобили вредни емисии в атмосферата и обясни, че това му е излязло доста скъпо в САЩ, но в Европа е липсвал механизъм, който да обезщети потребителите. „Този производител си понесе глобите за нарушението на законодателството в областта на опазването на околната среда, но потребителите, които бяха претърпели реална щета, не бяха обезщетени, каза още той.

Райков потвърди, че една некоректна кампания за намаление, например, също би могла да бъде разгледана като случай на „масова вреда”. Когато е нарушен колективен интерес, без значение дали е на пет човека или на 500 000 души, би следвало да се използват т.нар. нови механизми на защита.

С цел защита интересите на потребителите и към момента Комисията разглежда общите условия към типови договори с естествените монополисти, доставчиците на телекомуникационни, финансови и туристически услуги, брокерите на недвижими имоти и пр. „Ние насочваме вниманието си към по-актуалните сегменти – където има повече жалби и сигнали или пък където е засегнат в най-голяма степен колективният интерес. При установяване на неравноправна клауза, ние настояваме пред търговеца да я коригира и премахне”, обясни Райков.

Анализират се и договори с общи условия в сектори, в които сделките не са масови, но са на сравнително висока стойност. Той посочи пример с търговец на мебели, който е изисквал при рекламация потребителят да представи запазена търговската опаковка. Подобно нещо не се предвижда по закон в рамките на двугодишния гаранционен срок и затова тази клауза е обявена от КЗП за неравноправна.

eXTReMe Tracker