Пивоварният бранш също пострада от COVID-19

Съюзът на пивоварите в България съобщава за притесненията на бранша във връзка с настъпилата криза с COVID-19. Поради затворените заведения за обществено хранене (сектора ХоРеКа) пивоварите отчитат 20% директни загуби за бирения пазар в страната. Към тях се добавя и спад на продажбите през магазинната мрежа. Между 35 и 40% от заетите в сектора работят директно и индиректно за ХоРеКа бизнеса, който не функционира в момента. Въпреки въздействието на кризата, основният приоритет на работодателите в пивоварния бранш е да запазят работната заетост и да минимизират отрицателните ефекти върху икономическите резултати.

Данните за страните от ЕС също показват тревожни тенденции за бирения сектор, където именно през заведенията, ресторантите и кафенетата се консумира 1/3 от обема на произвежданата бира. Стойността на тези продажби представлява 65% от целия бирен пазар в ЕС и възлиза на 76,1 милиарда евро. В европейските страни от продажбите на бира в ХоРеКа се осигуряват над милион и половина работни места, а добавената стойност от тях се изчислява на 24,2 милиарда евро и 13 милиарда евро постъпления от ДДС.

Добавената стойност на пивоварната индустрия в България се изчислява на 225 млн. евро, а общо приходите към бюджета от производството и продажбите на бира са 168 млн. евро. В производството на пиво и малц са заети 2 150 човека, а в свързаните сектори на доставчиците и клиентите около 32 500 души. Според експертите, ако индустрията се върне на кризисните нива от 2014-2015 г., то загубите от спада в добавената стойност на сектора се изчисляват на около 26 %, а в приходите за бюджета минусът ще е близо 15%.

Според данните за пивоварния сектор в ЕС,  както и у нас, най-тежко на  индустрията се отразява повсеместното затваряне и спиране на продажбите на т.нар „студен пазар”, т.е сектора ХоРеКа (хотели, ресторанти, кафенета). В европейски мащаб това означава моментална загуба на 35% от бирения пазар. На свой ред намалените продажби и производство водят до последващи загуби по веригата на доставки – от фермерите, отглеждащи ечемик и хмел  – през производителите на кенове и бутилки, до логистичните услуги и дистрибуцията. Въпреки очакваната силна стагнация в бирения бранш, пивоварите са единодушни в твърдата си подкрепа към предприетите от правителствата на страните от ЕС мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 и запазването здравето и живота на хората.  

Изследването на Europe Economics  за страните от ЕС от показват, през 2018 г. бирената индустрия общо е осигурила 2,3 милиона работни места. От производството и продажбите на бира общо в страните, членки на Общността, са събрани данъчни приходи в размер на 44 милиарда евро. Най-големият положителен ефект на пивоварния бранш е върху развитието на сектора ХоРеКа с неговите около 2 милиона обекта, повечето от които са малки, средни и микро предприятия. 

В ЕС през заведенията, ресторантите и кафенетата се консумира 1/3 от произвежданата бира, но стойността на тези продажби представлява 65% от целия бирен пазар и възлиза на 76,1 милиарда евро (спрямо 41,3 милиарда евро за търговията на дребно през магазинната мрежа). Още по-впечатляващо е, че в ЕС от продажбите на бира в ХоРеКа се осигуряват над милион и половина работни места, а добавената стойност от тях се изчислява на 24,2 милиарда евро и 13 милиарда евро постъпления от  ДДС. 
Имайки предвид съществения  икономически и социален принос на бирената индустрия във всички страни на ЕС, Пивоварите на Европа призовават в настоящата извънредна ситуация да се предприеме пакет от извънредни мерки, за да се запази жизнеността на индустрията и да се минимизират във възможно най-голяма степен щетите върху ХоРеКа бизнеса. Осъществяването им по един методичен, иновативен и значим начин ще подпомогне не само тези сектори, но ще способства за последващото възстановяване на икономиката със създаване на работни места, добавена стойност и осигуряване на бюджетни приходи за европейските страни.