Кресненско дефиле

Единайсет ограничителни колчета са изрязани в участъка от пътя през Кресненското дефиле от недобросъвестни граждани, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира открита процедура за избор на строителен надзор при изработването на техническия проект и изпълнението на мерките за смекчаване на въздействието на трафика върху дивите животни и птиците в Кресненското дефил

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира открита процедура за избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и изпълнение на мерки за смекчаване на въздействието на трафика върху дивите животни и птиците в Кресненското дефиле, посочени в реш

Ново видео разпространено от Екологично сдружение “За Земята” и Коалиция “Да спасим Кресненското дефиле” проследява казусът с АМ Струма и унищожаването на уникалната природна зона Кресненско дефиле.

Subscribe to Кресненско дефиле