Обявяват избирателните списъци по избирателни секции в Благоевград

До 12 септември да бъдат обявени избирателните списъци по избирателни секции, разпореди със заповед днес кметът на община Благоевград Костадин Паскалев. Заповедта е издадена на основание на Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 54, ал. 1 от Изборния кодекс, и определя местата за обявяване на избирателните списъци както следва:

1. Младежки дом – Избирателни секции 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7.

2. Помощно училище „Отец Паисий” – избирателни секции 8, 9 и 10.

3. V СОУ „Георги Измирлиев”– избирателни секции 11, 12,13,14 и 15.

4. Читалище „Никола Вапцаров” – избирателни секции 16, 17, 18.

5. Централен Клуб на пенсионера – избирателни секции 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26.

6. ЮЗУ „Неофит Рилски”, Трети корпус – избирателна секция 27.

7. ІІІ ОУ „Димитър Талев” – Павилион за хранене – избирателни секции 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 48 и 49.

8. „Биострой” ЕООД, административна сграда – избирателни секции 31 и 50.

9. Дневен център „Зорница” – избирателна секция 32.

10. Общински спортен интернат – избирателни секции 33, 44, 45, 46, 47, 51, 95 и 96.

11. Художествена галерия „Стоян Сотиров” – избирателни секции 38 и 39.

12. VІІ СОУ „Кузман Шапкарев” – избирателни секции 40, 41, 42 и 43.

13. Целодневна детска градина № 4, ул. „Менча Кърничева” № 39 – избирателна секция 52.

14. Клуб на пенсионера в кв. „Грамада” – избирателни секции 53, 54, 55, 56, 57 и 58.

15. РУМ кв. „Струмско” – избирателни секции 59, 60, 61, 62, 63 и 64.

16. Кв. „Струмско”, пощата – избирателни секции 65,66,67,68, 69 и 70.

17. ІХ ОУ „Пейо Яворов” – избирателни секции 71, 72, 73, 74 и 75.

18. Интернет клуба срещу ХІ ОУ „Христо Ботев” – избирателни секции 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 и 83.

19. Сградата на Община Благоевград, партера – избирателни секции 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 и 94.

20. Кметство с. Бистрица – избирателна секция 98.

21. Кметство с. Горно Хърсово – избирателна секция 99.

22. Кметство с. Марулево – избирателна секция 100.

23. Кметство с. Изгрев – избирателна секция 101.

24. Кметство с. Церово – избирателна секция 102.

25. Кметство с. Покровник – избирателна секция 103.

26. Кметство с. Мощанец – избирателна секция 104.

27. Кметство с. Падеш – избирателна секция 105.

28. Кметство с. Габрово – избирателна секция 107.

29. Кметство с. Дебочица – избирателна секция 108.

30. Кметство с. Лешко – избирателна секция 109.

31. Кметство с. Лешко (Горно Лешко) – избирателна секция 110.

32. Кметство с. Бело поле – избирателна секция 111.

33. Кметство с. Рилци – избирателна секция 112.

34. Кметство с. Дъбрава – избирателна секция 113.

35. Кметство с. Зелен дол – избирателна секция 114.

36. Кметство с. Българчево – избирателна секция 115.

37. Кметство с. Бучино – избирателна секция 116.

38. Кметство с. Селище – избирателна секция 117.

39. Кметство с. Дренково – избирателна секция 118.

40. Кметство с. Логодаж – избирателна секция 119.

41. Кметство с. Клисура – избирателна секция 120.

42. Кметство с. Еленово – избирателна секция 121.