Share |

8 жители на Община Благоевград ще получат еднократна финансова помощ

Средствата са от общинския бюджет

Решението бе взето от ОбС - Благоевград по предложение на кмета и на Комисията по социална и жилищна политика /КСЖП/. Общата стойност на отпуснатите средства от общинския бюджет е 7850 лв., с които ще бъдат подпомогнати 3 лица, които не се подпомагат от Дирекция “Социално подпомагане” при инцидентно възникнала нужда , 4 лица, изпаднали в тежко финансово положение при инцидентно възникнала потребност и 1 лице, на което предстои скъпоструваща операция

eXTReMe Tracker