Share |

Италиански фирми с мераци да строят вецове по Струма

На този етап осъществяването на инвеститорските намерения е възпрепятствано от Натура 2000

Чуждестранни инвеститори в областта на ВЕИ проявяват сериозен интерес към реализация на проекти на територията на Благоевградска област, отчитат експерти в сектора у нас. Италиански фирми вече правят проучвания относно изграждането на ВЕЦ-ове по течението на река Струма. На този етап осъществяването на инвеститорските намерения е възпрепятствано от Натура 2000, в чиято зона попада реката.
По данни на Сдружение Съюз на производителите на екологична енергия- BG има вариант да се направи промяна в Натура 2000, която да разреши определен вид строителство в района на река Струма, без да се нарушава природното равновесие. Чуждестранни фирми вече изучават всички възможности за изграждането на ВЕЦ-ове в региона.

Има голям интерес от италиански фирми които сами по себе си са компании производители на турбини имат голям интерес за построаването на вецове по поречието на река Струма технологии на русови централи. Имат добра практика в Италия на този вид централи, но за съжаление река Стурма попада в Натура и изграждането на такъв вид централи са забранени съгласно натурата. Зад границата обаче ако минеме веднага след Кулата всички ще видиме че тази водна маса се ползва от гръцките ни съседи. Мога да кажа че те имат добра практика, заяви Мариана Ненкова- изпълнителен директор на Сдружение Съюз на производителите на екологична енергия- BG
Заради наличието на подходящи природни дадености, България има голям потенциал относно производството на енергия от ВЕИ, заявиха на форум в Благоевград представители на бизнес организации и сдружения.
По настоящи официални данни за изминалата 2010 7% от общото брутно производство на електрическа енергия в страната е производство от зелена енергия, която обхваща най-вече водно електрически централи, вятърни, започнаха да навлизат и фотоволтаичните централи в България, заяви още Ненкова.
В България много хора искат да инвестират в зелена енергия, очакванията са новият закон за ВЕИ да изхвърли спекулантите от пазара. Сред положителните моменти в закона е задължителното изкупуване на електричеството произведено от алтернативни източници на преференциални цени в рамките на дългосрочен период, категорични са от сектора.

Гаранцията в размер на 25 хил.лв. за един мегават инсталирана мощност, предвидена в закона вероятно ще затрудни някои от инвеститорите. Тези средства трябва да бъдат заплатени още със сключване на договор за присъединяване към енергийната мрежа.
В голямата си част, много от хората, които имаха вече разрешителни за ползване след влизане на закона не успяха да платят тези 25 хиляди лева на киловат и с това загубиха своите договори за присъединяване, защото те имаха сключени договори от преди да влезе новия закон, по новия закон трябваше да заплатят тези 25 хил„лв. на киловат, не ги платиха и дефакто те тези договори станаха нищожни, подчерта Живко Иванов- изпълнителен директор на клъстер за насърчаване използването на ВЕИ
През миналата година първи по рода си у нас клъстер за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници бе учреден в Благоевград. Негови членове са 16 фирми, собственици на водноелектрически и фотоволтаични централи в България. L В момента организацията се включва в реализация на проект за трансгранично сътрудничество, чиято цел е устойчиво развитие на икономиката в България и съседна Македония чрез насърчаването на предприемаческата инициатива и инвестициите в областта на ВЕИ.

eXTReMe Tracker