Share |

61 проверки на детски градини и ясли извърши ОДБХ-Благоевград

Хигиенното състояние на обектите е задоволително

От 19 септември до 14 октомври 2011 година Областна дирекция по безопасност на храните –Благоевград извърши 61 броя проверки на кухненските блокове в детски ясли, детски градини, детски кухни и обекти за хранене на деца в начални училища, намиращи се на територията на цялата област. При проверките е установено, че хигиенното състояние на обектите е задоволително, спазват се условията и сроковете за съхранение на храните, водят се редовно записите от системите за самоконтрол и се съхраняват придружителните документи на приеманите и съхранявани храни. Има издадени предписания на отделни детски заведения, които са в период на изпълнение.
За периода 10 октомври - 14 октомври 2011г. са извършени и 177 бр. проверки от официалния контрол в обекти за производство, съхранение и търговия на хранителни продукти на територията на област Благоевград. Издадени са 60 бр. предписания. Съставени са 3 акта на обекти в Благоевград. Констатирана е продажба на храни без етикети, съхраняване на храни при неспазен температурен режим и липса на течаща топла вода и дезинфекционни препарати.

eXTReMe Tracker