Груби нарушения в с. Кърналово, Петричко

В секция № 53 в с. Кърналово комисията не поставя втори печат на бюлетините, което ги прави недействителни. Това алармираха представители на Коалиция „Гергьовден-НДСВ”, гр. Петрич.
Коалицията е изпратила жалба до ОИК- Петрич. Отговорът на ОИК е незадоволителен.
Притеснени сме, че тази практика ще се прилага и на други места. Призоваваме медиите и застъпниците да бъдат нащрек, особено в по-малките общини и населени места.