Share |

Емилия Колибарска и Мирчо Люнгов отпаднаха от конкурса за шеф на културата в община Благоевград

Напред продължават петима кандидати

Състоя се първият етап от конкурса за Началник на отдел „Култура“ в община Благоевград.

Вчера кандидатите в конкурса за Началник на отдел „Култура“ защитаваха подадените от тях концепции по реда на получаването на заявление за участие в конкурса. Темата на концепцията бе „Развитие на културата в Община Благоевград“. Всеки разполагаше с до 10 минути за защита на концепцията си, а журито от своя страна имаше 10 минути , за да зададе въпросите си към кандидата.
На 17 май /четвъртък/ продължава 2-рия етап от конкурса, който ще бъде интервю.

До интервю са допуснати пет кандидата - Силвия Домозетска, Димитър Зрънчев, Илиян Юручки, Силвана Ханджийска и Красимира Митова. До втория етап не са допуснати – Емилия Колибарска и Мирчо Люнгов.
Оценяването се извършва съобразно Закона за държавен служител с коефициент от 1 до 5.

Комисията, която ще оценява кандидатите и на втория етап ще е в състав: Председател - зам.-кметът по хуманитарните дейности на Община Благоевград Жанета Жикова и членове: Главният секретар на Община Благоевград София Янчева, Началник отдел „Образование“ г-н Станишев, юрист и главен експерт „Човешки ресурси“.

Оценките от защитата на концепциите ще бъдат сумирани с резултата от интервюто и предложението за класиране ще бъде предоставено на Кмета Атанас Камбитов за съгласуване.

eXTReMe Tracker