Share |

Закриха 8 паралелки след 7-и клас в Пиринско

В областта има 14 паралелки с проблеми в приема.

В Благоевград са закрити 1 паралелка в Професионалната техническа гимназия и 1 - в VII СОУ, в Банско е закрита паралелка в Професионалната гимназия по електроника и електротехника, в Разлог - една в СОУ “Братя Каназиреви”, в Сандански няма да има паралелка след 7-и клас в Професионалната техническа гимназия, закрива се и новият профил “Агроекология” в Земеделската техническа гимназия, който вероятно не е бил достатъчно добре рекламиран и само 12 седмокласници са го попълнили в заявленията си. В Петрич “пада” паралелка с хуманитарен профил след 7-и клас в гимназия “П. Яворов” и в ПМГ “Яне Сандански” в Г. Делчев една с природо-математически профил.

Дава се шанс на една паралелка в СОУ - Банско, в която има 16 класирани ученици, и на втора в Професионалната гимназия по икономика и туризъм в Петрич, в която са класирани 17 ученици.

Срокът за записване на приетите на I класиране гимназисти е от днес до петък включително. Ако искат да продължат да участват в класиранията, кандидат-гимназистите подават заявление за участие във II класиране в училището, в което са приети на I класиране, но желанията не може да се пренареждат. Това може да стане едва за III класиране, за останалите евентуално незаети места. II класиране ще се обяви на 3 юли.

eXTReMe Tracker