Share |

Районен съд - Благоевград с отличие

"Съд - модел на България за 2012 г."

Наградата за съда, ръководен от Екатерина Николова, е в рамките на проект по Програмата за развитие на съдебната система, финансиран от фондация "Америка за България".

Призът бе присъден през уикенда на среща в Трявна, където присъстваха правосъдният министър Диана Ковачева, заместничката й Деница Вълкова, членове на ВСС, председателят на ВКС Лазар Груев и представители на посолства и дипломатически мисии в България.

Окръжен съд - Благоевград се нареди сред дванайсетте съдилища у нас, които са покрили най-голяма част от заложените критерии по План 2 за усъвръшнстване работните процеси на съдилищата и се очаква на следващата среща на председателите през ноември също да получи статута на съд-модел по този проект.

План 2 е в основата на проекта и се състои от 24 стандарта за качество. През април ВСС прие като препоръчителни за всички съдилища в страната стандартите на плана.

На срещата в Трявна участва министърът на правосъдието Диана Ковачева, която изтъкна важността на партньорството между съдебната система и неправителствения сектор. Реформата по думите й не може да бъде привнесена отвън, а изисква усилия вътре в съдебната система. Водещата тема на срещата на председателите беше електронното правосъдие, в което България изостава по думите на председателя на УС на ПРСС Велислава Делчева. В тази връзка се състоя дискусия с активното участие на председателя на РС - Благоевград Екатерина Николова, която представи предимствата на въведения единен електронен портал за адвокати. На форума присъстваха административният ръководител на Окръжен съд – Благоевград Катя Бельова и зам.-шефът на РС – Благоевград Владимир Пензов.

По идея на благоевградските магистрати ще стартира пилотен проект за електронен достъп по делата по веригата районен съд - окръжен съд и ВКС. С реализацията на електронната версия максимално ще се облекчи работата на адвокати, граждани и трети лица, което е още една голяма крачка в полза на прозрачността в развитието на правосъдната система.

eXTReMe Tracker