Share |

Спират дела на банки срещу длъжници в очакване на решение на Конституционния съд

Временно ембарго заради дело №4 в Конституционния съд, което бе образувано от омбудсмана на Република България Константин Пенчев.

Благоевградските съдии започнаха масово спиране на делата, които водят банките срещу кредитополучатели.

На ден в районния и окръжния съд минават по няколко десетки заявления на банки за издаване на заповеди за незабавно изпълнение и изпълнителни листове, най-вече запори на сметките на техни кредитополучатели. Тези дела обаче са под временно ембарго заради дело №4 в Конституционния съд, което бе образувано от омбудсмана на Република България Константин Пенчев.

Издаването на заповед за изпълнение въз основа на документ или извлечение от счетоводни книги, с които се установяват вземания на държавните учреждения, общините и банките по облекчената процедура, уредена по чл. 417, т. 2 от ГПК, поставя визираните кредитори в по-благоприятно положение при реализиране на техните права спрямо останалите правни субекти, категоричен е омбудсманът. Оспореният текст не изпълнява конституционните изисквания на чл. 19, ал. 2, а именно законът да създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя. Текстът на чл. 417, т. 2 от ГПК в частта “и банките” създава различни правни условия за развиването на стопанска дейност в една и съща сфера предвид съществуването и функционирането и на небанкови кредитни институции наред с банките.

Конституционният съд с председател Евгени Танчев допусна като допустимо искането на делото, по което докладчик е съдия Кети Маркова. Предстои разглеждане на делото по същество по основния въпрос - дали въпросният текст е противоконституционен. Като страни в производството са конституирани: Народното събрание, президентът на Република България, Министерският съвет, министърът на правосъдието, министърът на финансите, Върховният касационен съд, главният прокурор, Висшият адвокатски съвет, Националната агенция за приходите, Агенцията за държавни вземания, Българската народна банка, Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на конкуренцията, Националното сдружение на общините в Република България, Асоциацията на държавните съдебни изпълнители в България, Камарата на частните съдебни изпълнители, Асоциацията на банките в България, Съюзът на юристите в България, Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара, Националната асоциация на българския бизнес и Институтът за модерна политика.

Според множество експерти е направена важна стъпка за отменяне на лобистката законова уредба, даваща необосновани привилегии на банките кредитори. Магистрати очакват с интерес развръзката, тъй като въпросните банкови запори са голяма част от съдебния оборот.

viaranews.com

eXTReMe Tracker